Επιγραφικό Μουσείο: Ψηφιακές δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων στις 18 Μαΐου 2020 με θέμα: «Μουσεία για την Ισότητα: Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή» που φέτος εορτάζεται ψηφιακά λόγω της πανδημίας του CONID-19, το Επιγραφικό Μουσείο συμμετέχει στις ψηφιακές δράσεις μέσα από τον υπό κατασκευή ιστότοπό του.
– «Το πολίτευμά μας λέγεται δημοκρατία. Ισότητα και ισονομία στην αρχαία Αθήνα». Παρουσιάζονται τα κληρωτήρια ως μέσα για τη λειτουργία της άμεσης δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα.
– «Το χαμένο κείμενο», βιντεοπεριήγηση στο Επιγραφικό Μουσείο, ένα έργο της εικαστικού Νίνας Παππά. Ο επισκέπτης θα γνωρίσει τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τα εκθέματα, θα κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους εκείνοι αφοσιώνονται στα χαραγμένα κείμενα και θα ξανακοιτάξει τους πέτρινους όγκους με την ανοίκεια γλώσσα, αναγνωρίζοντας την ιστορία τους.
Οι ψηφιακές δράσεις είναι διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: