Αγαπημένα αντικείμενα από μια διαφορετική ματιά!

Πολλές φορές στα αντικείμενα δεν μετράει η υλική τους αξία, αλλά η συναισθηματική. Αντικείμενα αναλλοίωτα στο χρόνο που έχουν μια θέση στην ψυχή μας. Για κάποιους είναι σκουπίδια και για κάποιους άλλους θησαυρός. Σίγουρα κάτι έχουν να μας θυμίσουν και κάτι να μας πουν.

Γράφει η Vasia Bresta

Φωτογραφική κάλυψη Francesca Kal

Βρεθήκαμε στα παλαιοπωλεία της Αθήνας και με τη φωτογραφική μηχανή της Francesca Kal προσεγγίσαμε παλαιά αντικείμενα.