Μια ελληνική εφεύρεση για όλον τον πλανήτη από τον Γιώργο Κερτσόπουλο

Ο Έλληνας εφευρέτης Γιώργος Κερτσόπουλος μοναδικός προσκεκλημένος, τιμώμενος ομιλητής στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τον Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά (2nd International Conference on Magnetism and Magnetic Materials) Βουδαπέστη 24-26 Σεπτεμβρίου Θα παρουσιάσει την πρωτοποριακή εφεύρεση του για τον μαγνητισμό “Magnetic system of three interactions” ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο Έλληνας εφευρέτης Γιώργος Κερτσόπουλος είναι ο μοναδικός προσκεκλημένος ως τιμώμενος ομιλητής από την “Magnetic Materials 2018” στο “Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τον Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά (2nd International Conference on Magnetism and Magnetic Materials), που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να παρουσιάσει την εφεύρεση του, “Magnetic system of three interactions”, (“Μαγνητικό σύστημα τριών αλληλεπιδράσεων”), η οποία αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τα θεμέλια του μαγνητισμού (http://magneticmaterials.alliedacademies.com/).

Πρόκειται για μια καθαρά ελληνική εφεύρεση που ξεκίνησε από την Ελλάδα για να την χρησιμοποιήσει όλος ο πλανήτης.

Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα στον έλληνο-καναδό εφευρέτη Γιώργο Κερτσόπουλο, να συμμετέχει στο «Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τον Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά», έρχεται μετά την εξίσου σημαντική αναγνώριση που έλαβε η εφεύρεση από τους ανώτερους ειδικούς επιστήμονες του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ και επίσης του CERN και μετά από τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης με πατέντες σε πολλές χώρες.

Πρωτοεκδόθηκε ελληνική πατέντα με αρ. 1008053 και μετέπειτα εκδόθηκε η διεθνής πατέντα από το διεθνές γραφείο πατεντών WIPO-PCT με αρ. WO/2013/136097 και τίτλο “Magnetic system of three interactions”. Ακολούθησε η Ευρωπαϊκή πατέντα, καθώς και οι πατέντες Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασίλειου, κλπ.

Η τεχνολογία έχει κατοχυρωθεί ως βιομηχανικό αντικείμενο, ως μέθοδος κατασκευής και ως διαδικασία λειτουργίας (process of operation).

Στο συνέδριο

Ο εφευρέτης Γιώργος Κερτσόπουλος θα παρουσιάσει την εφεύρεση και τις εφαρμογές της σε όλους τους συνέδρους, με πειράματα και θα απαντήσει σε ερωτήματα των παρευρισκομένων. Η συνολική διάρκεια της παρουσίασης θα είναι 50 λεπτά. Ο τίτλος της ειδικής συνεδρίας του είναι: «Μαγνητικό σύστημα πολλαπλών αλληλεπιδράσεων, 3+3 και 5+5 = 16 συνολικές αλληλεπιδράσεις αντί των 2 γνωστών αλληλεπιδράσεων από 0 απόσταση έως το άπειρο» και ακόμα περισσότερες…

Η πρωτοπορία της εφεύρεσης έγκειται στο εξής στοιχείο:

Όπως είναι γνωστό ως σήμερα: η όμοια και η ανόμοια πολικότητα ανάμεσα σε δύο μαγνήτες παραμένει ανεξάρτητη από τη μεταξύ τους απόσταση.

Σύμφωνα με την καινοτομία: η όμοια και η ανόμοια πολικότητα, ανάμεσα σε δύο μαγνητικές κατασκευές εξαρτάται από τη μεταξύ τους απόσταση.

Η εφεύρεση εισάγει νέα επαναστατικά δεδομένα στη μαγνητική τεχνολογία και εγκαινιάζει νέα εποχή στα μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά προϊόντα.

Εφαρμογές

Η εφαρμογή, η ανάπτυξη και η πρακτική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της μεθόδου της εφεύρεσης βελτιώνει τεχνικά και οικονομικά ένα ευρύ φάσμα των σημερινών αλλά και των μελλοντικών τεχνολογικών σχεδιασμών των προϊόντων που χρησιμοποιούν μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εξέχουσα θέση στις εφαρμογές που ενεργοποιεί η τεχνογνωσία της εφεύρεσης έχει ο τομέας της υγείας, η βιοϊατρική μηχανική και οι διαγνωστικές συσκευές (τομογράφοι, εγκεφαλογράφοι, καρδιογράφοι), η τεχνολογία ρομποτικών συστημάτων στα τεχνητά μέλη άνω και κάτω άκρων. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί στα σιδηροδρομικά οχήματα (τρένα), στα μηχανικά συστήματα των αυτοκινήτων, στην κατασκευή γεφυρών, ή ακόμα και σε εικαστικές προτάσεις δημιουργίας με αιωρήσεις μικρών ή μεγάλων γλυπτών.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά σε σχέση με το εύρος των τομέων που τα μαγνητικά πεδία και οι αλληλεπιδράσεις της εφεύρεσης μπορούν να εφαρμοστούν.

Παραδείγματα

α) Στα τεχνητά μέλη (προσθετικά προϊόντα) ανθρώπινου σώματος για κάτω και άνω άκρα. Η προσθετική θήκη αποτελεί το σημαντικότερο μέρος του τεχνητού μέλους διότι έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Πόνοι και φλεγμονές μπορούν ολοκληρωτικά να αποφευχθούν όταν η προσθετική θήκη του τεχνητού μέλους δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα, ένεκα του εφαρμοσμένου «μαγνητικού ελκτικού κλειδωμένου πεδίου από απόσταση» που επιτυγχάνει η εφεύρεση.

Η προσθετική τεχνητών άνω και κάτω άκρων είναι μία σημαντική εφαρμογή της ρομποτικής στην ιατρική. Επιπλέον, τα νέα πολύπλευρα μαγνητικά πεδία και πολικότητες της εφεύρεσης εφαρμόζονται στο μηχανικό μέρος ενός ρομποτικού συστήματος, δηλαδή στο σύνολο των βραχιόνων του και ειδικότερα στους συνδέσμους και στις αρθρώσεις προσδίδοντας ακρίβεια, ταχύτητα κι εμβέλεια κίνησης.

β) Στα σιδηροδρμομικά οχήματα (τρένα). Η σύνδεση κινητήριου οχήματος με βαγόνι, όπως και η σύνδεση μεταξύ βαγονιών επιτυγχάνεται χωρίς μηχανική επαφή με το «ηλεκτρομαγνητικό ελκτικό κλειδωμένο πεδίο από απόσταση», προσφέροντας μέγιστη απόδοση και ασφάλεια ειδικά στην περίπτωση εκτροχιασμού του κινητήριου οχήματος απασφαλίζοντας αυτό από τα ελκόμενα βαγόνια, τα οποία θα φρενάρουν.

γ) Στα μηχανικά συστήματα των αυτοκινήτων. Οι συνδέσεις και οι επαφές στα μηχανικά συστήματα μπορούν να αντικατασταθούν με μαγνητικές με τα «συνδυαστικά μαγνητικά πεδία απώθησης κι έλξης», όπως για παράδειγμα η άρθρωση με το αμάξωμα και την ανάρτηση, οι προφυλακτήρες με το σασί, η οροφή με τις κολόνες του πλαισίου όπως και σε εφαρμογές στους αποσβεστήρες ή μειωτήρες ταλαντώσεων (αμορτισέρ). Επίσης, οι μαγνητικές συνδέσεις μπορούν να εφαρμοστούν στους υδραυλικούς και πνευματικούς αυτοματισμούς των οχημάτων, για παράδειγμα σε φρένα, έμβολα, βαλβίδες υπερνικώντας τις τάσεις επαφών και τις υψηλές θερμοκρασίες των τριβών στα αντίστοιχα συστήματα. Με τον τρόπο αυτό εφοδιάζεται η αυτοκινητοβιομηχανία με μια σειρά από μαγνητικές προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και συστήματα αποφυγής των ζημιών κατά τις συγκρούσεις.

δ) Στα εφέδρανα της γεφυροποιίας που παρεμβάλονται μεταξύ της ανωδομής και της υποδομής. Οι διάφοροι τύποι εφέδρανων μπορούν να αναβαθμιστούν σημαντικά από τα μαγνητικά πεδία που επιτυγχάνει η εφεύρεση αφού αυτά είναι υπεύθυνα για τον σωστό σύνδεσμο του καταστρώματος (ανωδομή) της γέφυρας με τα βάθρα (υποδομή). Τα εφέδρανα μπορεί να επιτρέπουν οριζόντιες μετακινήσεις ή στροφές ή ολίσθηση σε μια ή περισσότερες διευθύνσεις ή να προσφέρουν απόσβεση. Οι μαγνητικές συνδέσεις της εφεύρεσης εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εφέδρανων καθώς και στους αρμούς διαστολής όπως και σε σεισμικά stoppers που περιορίζουν τις μετακινήσεις για αποφυγή ανατροπής του καταστρώματος. Επιτυγχάνεται μια αναβαθμισμένη ασφάλεια στις κατασκευές των γεφυρών διαφόρων τύπων.

ε) Στις εικαστικές τέχνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Ο πειραματισμός με τα μαγνητικά φαινόμενα και τις αλληλεπιδράσεις της εφεύρεσης μπορεί να εμπνεύσει και να δημιουργήσει νέες μορφές και προτάσεις εικαστικής δημιουργίας με αιωρήσεις μικρών και μεγάλων γλυπτών, μετεωρίσεις και στατικές εξισορροπήσεις. Μια σύγχρονη θεώρηση ισορροπίας και σύνθεσης μέσα από τον πειραματισμό με ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και υλικών που ο εφευρέτης έχει ήδη εφαρμόσει στις κατασκευές του με τίτλο στατική αιώρηση, μετεώριση και εξισορρόπηση.

‘Ολα τα σχετικά έγγραφα για την εφεύρεση είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του διεθνούς γραφείου πατεντών WIPO – PATENTSCOPE:

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013136097&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28kertsopoulos%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1)

Παρουσιάσεις της εφεύρεσης:

  • Στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 16 Ιαν. 2013 σε ομάδα πυρηνικών φυσικών με συντονιστή τον Dr. Michele Barone (Industry Liaison Officer for Creece to CERN)
  • Στον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών» CERN, 18 Φεβ. 2013.
  • Στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην ημερίδα CERN-Greece Industry day, στις 31 Μαρτίου 2014.
  • Στο ATHENS SCIENCE FESTIVAL – KAINOTOMIA & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ INNOVATHENS (ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 2), 7 ΑΠΡ. 2016.

Εκδόσεις με την τεχνογνωσία της εφεύρεσης:

  • Στο διαδίκτυο είναι δημοσιευμένες όλες οι πατέντες από τη διεθνή που δίνεται στον παραπάνω σύνδεσμο έως και κάθε εθνική πατέντα, πλήρεις με κείμενο και σχέδια.
  • Βιβλίο 283 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με όλη την επιστημονική πραγματεία της τεχνολογίας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο: «Στον καθένα που στοχεύει και εργάζεται για το καλό της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος του πλανήτη. Στον Dr. Barone. Στην οικογένεια μου και στους φίλους μου.» Στην τελευταία σελίδα διαβάζουμε την πρόταση «Στον δημιουργό του μαγνητισμού.»

Ποιος είναι ο Γιώργος Κερτσόπουλος:

Ο Γιώργος Κερτσόπουλος είναι καθηγητής μουσικής, κατασκευαστής σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών μοντέλων κιθάρας που αναβιώνουν την αισθητική του οργάνου κατά την ιστορική του διαδρομή κι εφευρέτης του «Μαθηματικού μοντέλου της κιθάρας». Οι θεωρητικές του μελέτες, όπως και η πρακτική αξιοποίησή τους στα όργανα και στις χορδές που εφαρμόζονται σε αυτά, έχουν καθιερωθεί ως «Kertsopoulos Aesthetics».

Έχει διατελέσει καθηγητής των πανεπιστημίων State University of New York (Plattsburg 1978-81) και Concordia (Montreal 1976-81), έχει δώσει ρεσιτάλ σε Ευρώπη, Αμερική και Καναδά κι έχει συμπράξει ως σολίστ με τη New York Chamber Orchestra (USA 1978) και με την «Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής» της ΕΡΤ (2000-02).

Οι εφευρέσεις και ανακαλύψεις του Γιώργου Κερτσόπουλου επεκτείνονται και στην ακουστική, τη βαρύτητα, τα μαθηματικά και τον ηλεκτρομαγνητισμό. To 2009 εκδόθηκε από τη «Σύγχρονη Εκδοτική» το βιβλίο του «Χωροχρονική Θεωρία», Η Φιλοσοφία του Χωρόχρονου.

Περισσότερα στον ιστότοπο του συνεδρίου στο σύνδεσμο:

http://magneticmaterials.alliedacademies.com/

Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το timeline του εφευρέτη στο facebook, στο σύνδεσμο: Yorgos Kertsopoulos

Τέλος ο εφευρέτης, θέλοντας να μοιραστεί τη γνώση της καινοτομίας του με το κοινό, προανακοινώνει (στον παρακάτω σύνδεσμο) τη δημιουργία ανοιχτού φόρουμ που θα κατασκευαστεί από τον ίδιο, για να δοθεί η βάση στην κοινωνία της νέας επιστήμης του μαγνητισμού που αναδεικνύεται από την εφεύρεση του: “Magnetic system of three interactions” με απόλυτα ελεύθερη εγγραφή των ενδιαφερόμενων στο φόρουμ:

http://358201929.linuxzone19.grserver.gr/kertsopoulosmagnetism/

Share this
Tags
Zeta Tz
Zeta Tz
Η Ζέτα ασχολείται με τη μετάφραση, την αρθρογραφία και την αρχισυνταξία στο χώρο των ΜΜΕ του πολιτισμού. Έχει ασχοληθεί με την διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων που αφορούν στην κοινωνική ευθύνη. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Μπότση για δημοσιογραφική της δραστηριότητα στα θέματα πολιτισμού. Στο artviews.gr είναι υπεύθυνη της συντακτικής ομάδας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Η πλαστικότητα της μεταφυσικής ζωγραφικής του Τζόρτζιο ντε Κίρικο

Γράφει ο Κώστας Ευαγγελάτος, Ζωγράφος, Λογοτέχνης, θεωρητικός της τέχνης Ο Τζόρτζιο ντε Κίρικο / Giorgio de Chirico γεννήθηκε στο Βόλο το 1888. Ήταν ο πρωτότοκος γιος...

Χρήστος Κονταρούδης: Ο άνθρωπος ανυψώνεται ηθικά και αισθητικά από τη θέαση της εικαστικής τέχνης 

Συνέντευξη στη Ζέτα Τζιώτη   Το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum, Museum for Architecture and Design...

Νίκος Λαγός: H τέχνη δρα υπερβατικά και απελευθερωτικά 

Συνέντευξη στη Ζέτα Τζιώτη   Κοιτώντας τα τελάρα του εικαστικού Νίκου Λαγού, ο θεατής διαπιστώνει μια τολμηρή αίσθηση του χρώματος και της σύνθεσης στο όριο μιας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

More like this